EN
FPN

ISSN 1234-8279


Strona główna
O czasopiśmie
Regulamin ogłaszania prac
Prenumerata
Deklaracja o wersji pierwotnej
Numery aktualne
Archiwum
Spis treści i streszczenia
Wyprzedaż numerów archiwalnychFarmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii

Kwartalnik wydawany jest przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, redagowany we współpracy z Sekcją Naukową Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Redaktor naczelny:    Janusz Rybakowski
Zastępca redaktora naczelnego:    Jan Jaracz
Sekretarz redakcji:    Małgorzata Choszcz

Komitet Redakcyjny:


Przemysław Bieńkowski (Warszawa)
Alina Borkowska (Bydgoszcz)
Anna Członkowska (Warszawa)
Andrzej Członkowski (Warszawa)
Dominika Dudek (Kraków)
Wolfgang Fleischhacker (Innsbruck, Austria)
Joanna Hauser (Poznań)
Janusz Heitzman (Warszawa)
Marek Jarema (Warszawa)
Wojciech Jernajczyk (Warszawa)
René Kahn (Utrecht, Holandia)
Andrzej Kiejna (Wrocław)
Wojciech Kostowski (Warszawa)
Wojciech Kozubski (Poznań)
Marek Krzystanek (Katowice)
Iwona Kurkowska (Warszawa)
Jerzy Landowski (Gdańsk)
Jan Libiger (Hradec Králové, Czechy)
Jacek Losy (Poznań)
Sławomir Michalak (Poznań)
Dagmara Mirowska-Guzel (Warszawa)
Jos Peuskens (Leuven, Belgia)
Andrzej Pilc (Kraków)
Adam Płaźnik (Warszawa)
Stanisław Pużyński (Warszawa)
Jolanta Rabe-Jabłońska (Łódź)
Andrzej Rajewski (Poznań)
Zoltán Rihmer (Budapeszt, Węgry)
Filip Rybakowski (Warszawa)
Danuta Ryglewicz (Warszawa)
Małgorzata Rzewuska (Warszawa)
Jerzy Samochowiec (Szczecin)
Tomasz Sobów (Łódź)
Roman Stefański (Warszawa)
Andrzej Szczudlik (Kraków)
Agata Szulc (Białystok)
Łukasz Święcicki (Warszawa)
Jerzy Vetulani (Kraków)
Krzysztof Wędzony (Kraków)
Allan Young (Londyn, Wielka Brytania)
Jolanta Zawilska (Łódź)


Adres redakcji:

Klinika Psychiatrii Dorosłych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. +48 61 84 91 531
e-mail - janusz.rybakowski@gmail.com(redaktor naczelny) wydawnictwo@ipin.edu.pl(wydawnictwo)

Adresy internetowe:

http://www.ipin.edu.pl/fpn
http://fpn.ipin.edu.pl/

Artykuły zamieszczane są w formacie PDF
Do ich przeglądania niezbędny jest program Adobe Reader, który można pobrać ze strony
http://www.adobe.com/products/acrobat/readermain.html


Punktacja MNiSW: 4
Punktacja Index Copernicus: 2,90

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Index Plus
          © 2006 Instytut Psychiatrii i Neurologii Ilość odwiedzin: 211008